Over ons

In 2050 wil het kabinet de CO2 uitstoot naar 0 terug gebracht hebben staat er in de energieagenda. Echter de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020, zoals in Europees verband is afgesproken, gaat niet gehaald worden, blijkt uit het onderzoek van het CBS. Nederland scoort in vergelijking met andere Europese landen niet goed wat betreft hernieuwbare energie en klimaatbescherming.

De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren flink gedaald. De komende jaren wordt geen grote prijsdaling meer verwacht.

Momenteel liggen er bij 1 op de 8 woningen zonnepanelen op het dak. Er is sprake van een explosieve groei die de komende jaren zeker nog wel door zal zetten. Vanaf 2023 zal welleswaar de salderingsregeling worden afgebouwd maar dat zal geleidelijk gaan tot 2030. Als u een installatie koopt bij Duurzon heeft u de panelen al terugverdiend als de salderingsregeling haar effect zal gaan hebben.

Om deze redenen zien wij als Duurzon een kans om consumenten tegen mooie prijzen aan zonnepanelen te helpen. Zo kunnen we samen zorgen dat we tijdig een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelstelling en is het nog gunstig voor onze eigen portemonnee ook!

Bij Duurzon komen de kosten per wP tussen de €1,00 en €1,30 uit, afhankelijk of u zelf de installatie plaatst of dit door ons laat installeren.